Οδηγίες Ανανέωσης ESET Antivirus 7

 

1. Επιλέγουμε Menu Start -> ESET -> ESET Smart Security -> ESET Smart Security.

eset renew 1

 

2. Επιλέγουμε το σύμβολο ελέγχου (check mark) πάνω δεξία.

 eset7 renew 2

3. Επιλέγουμε "Activate your product...".

eset7 renew 3

4. Έχοντας επιλεγμένο "Activate using a Username and Password", επιλέγουμε Next.

eset renew 4

5. Πληκτρολογούμε το νέο Username & Password και επιλέγουμε Activate.

eset renew 5

6. Η ενεργοποίηση ολοκληρώθηκε. Επιλέγουμε Finish.

eset renew 6