Οδηγίες Εγκατάστασης ESET Antivirus 7

1. Επιλέγετε "Next".

eset install

 2. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη της τελευταίας έκδοσης.

eset install

3. Επιλέγετε "I Accept".

eset install

4. Επιλέγετε "Enable detection of potentially unwanted applications" και "Install".

eset install

5. Επιλέγετε "Finish".

eset install

6. Επιλέγετε "Activate using a Username and Password" και "Next".

eset install

7. Πληκτρολογείτε το Username και το Password και επιλέγετε "Activate".

eset install

8. Επιλέγετε "Finish".

eset install